MANAŽMENT

Odbornosť a profesionalita

Tím Slovenského farmárskeho, a. s. je zložený z odborníkov na riadenie poľnohospodárskych podnikov, zahŕňajúc oblasť financií, obchodu i výroby.

 

Priestor na uplatnenie poskytujeme i mladým talentom, nevyhnutným pre pozitívnu budúcnosť slovenského poľnohospodárstva.

 

Pre zapojenie do tímu nás kontaktujte tu.

Alžbeta Foľvárska

Finančná riaditeľka

alzbeta.folvarska@slovenskefarmarske.sk

Katarína Hoďová

Manažér pôdneho fondu

katarina.hodova@slovenskefarmarske.sk

Lenka Rybovičová

Oblastný referent pôdneho fondu oblasti Východ

lenka.rybovicova@sfddistribution.sk

Mariana Žiaková

Oblastný referent pôdneho fondu oblasti Severo-Východ

mariana.ziakova@sfddistribution.sk

Katarína Štíchová

Oblastný referent pôdneho fondu oblasti Považie

katarina.stichova@sfddistribution.sk

Ivana Harčárová

Oblastný referent pôdneho fondu oblasti Východ

ivana.harcarova@sfddistribution.sk

Renáta Masárová

Oblastný referent pôdneho fondu oblasti Myjavsko-Záhorsko

renata.masarova@sfddistribution.sk

Vladimír Volečko, ml.

Výrobný manažér pre oblasť Myjavsko - Záhorsko

vladimir.volecko.ml@slovenskefarmarske.sk

Dávid Vavrík

Výrobný manažér pre oblasť Považie

david.vavrik@spdvesele.sf-d.sk

Jozef Mlynarčík

Výrobný manažér pre oblasť Stred

jozef.mlynarcik@slovenskefarmarske.sk

Marek Šarišský

Výrobný manažér pre oblasť Východ

marek.sarissky@slovenskefarmarske.sk